Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Порядок надання послуг

Порядок надання та отримання передплачених телекомунікаційних послуг
з використанням Єдиної універсальної телекомунікаційної картки «ВСЕсвіт плюс»


1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 скретч-картка

Пластикова чи картонна картка, на яку нанесені унікальні реквізити та коди доступу, захищені скретч-смугою, та інша інформація, необхідна для користування передплаченими послугами

1.2 картка «ВСЕсвіт плюс»

Універсальна телекомунікаційна передплачена скретч-картка, яка містить набір унікальних реквізитів та кодів доступу (в тому числі персональний ідентифікаційний номер – ПІН), використовуючи які споживач має можливість користуватися телекомунікаційними послугами в обсязі, визначеному номіналом картки, та впродовж часу, обмеженого терміном дії картки.

Примітка. Картка «ВСЕсвіт плюс» дає можливість користуватися телекомунікаційними послугами ІР-телефонії, комутованого доступу до Інтернет (Dial-Up), безпроводового доступу до Інтернет (Wi-Fi). Вона має функцію поповнення рахунка за допомогою картки поповнення рахунка «ВСЕсвіт плюс» відповідних номіналів. При активації картки поповнення рахунка «ВСЕсвіт плюс» (зарахування коштів на рахунок картки «ВСЕсвіт плюс») термін дії картки продовжується на строк, вказаний на службовій стороні картки поповнення рахунка «ВСЕсвіт плюс».

1.3 лицьова сторона картки «ВСЕсвіт плюс»

Сторона, на якій вказано повну назву картки, її номінал та перелік послуг, які можна отримати за допомогою картки

1.4 службова сторона картки «ВСЕсвіт плюс»

Сторона, протилежна лицьовій

Примітка. На службовій стороні розміщено захищений скретч-смугою ПІН, порядок користування, а також інша інформація, необхідна для отримання телекомунікаційних послуг за допомогою картки «ВСЕсвіт плюс»

1.5 картка поповнення рахунка «ВСЕсвіт плюс» (далі – картка поповнення)

Скретч-картка відповідного номіналу, яка містить набір унікальних реквізитів і кодів поповнення рахунка картки «ВСЕсвіт плюс» та іншу інформацію, необхідну для здійснення поповнення

1.6 технологія Wi-Fi

Технологія передавання цифрових даних радіоканалами, яку використовують для підключення до Глобальної мережі Інтернет та створення безпроводових локальних мереж (WLAN).

Примітка. Для надання безпроводового доступу до мережі Інтернет у певній зоні встановлюються точки доступу (Access Point). Технологія забезпечує зв’язок з базовою станцією на відстані до 100 метрів, зона гарантованого користування послугою визначається проектом на кожному конкретному об’єкті та може одночасно підтримувати до десяти активних користувачів

1.7 обладнання безпроводового доступу до мережі Інтернет (обладнання)

Комплекс електронних пристроїв, призначений для надання споживачам послуг безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi у межах обумовлених проектом зон покриття

Примітка. До переліку обладнання Wi-Fi входить не менше однієї базової станції — точки доступу

1.8 «RADIOSPOT» («РадіоСпот»)

Торговий знак для товарів та послуг, який використовується для просування на ринку послуг безпроводового високошвидкісного доступу до Інтернет цифровими радіоканалами за протоколом стандарту IEEE  802.11 (також відомим під позначенням Wi-Fi)

1.9 комутований доступ до мережі Інтернет (Dial-Up)

Доступ до Глобальної мережі Інтернет по комутованих телефонних лініях за допомогою кінцевого обладнання споживача (комп’ютер, модем тощо)

1.10 споживач

Фізична чи юридична особа, яка замовляє та/або отримує послуги для власних потреб

1.11 універсальна система обліку та управління IP-послугами (далі – Система)

Комплекс технічних засобів, призначений для управління процесом надання IP-послуг; обліку та тарифікації IP-послуг; забезпечення емісії та обслуговування передплачених карток IP-послуг; підтримки системи самообслуговування споживачів IP-послуг товариства

1.12 реалізатор карток «ВСЕсвіт плюс»  (далі – реалізатор)

Юридична або фізична особа, яка уклала договір з товариством на реалізацію карток «ВСЕсвіт плюс».

2 УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ «ВСЕсвіт плюс»

2.1 Передплачені телекомунікаційні послуги з використанням карток «ВСЕсвіт плюс» надаються всім споживачам на однакових умовах обслуговування та оплати.

2.2  За карткою «ВСЕсвіт плюс» надаються передплачені телекомунікаційні послуги:

2.2.1 міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, а також доступу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку всім абонентам товариства (навіть абонентам, які мають 3 категорію АВН (автоматичне визначення номера) за наявності технічної можливості станції) з телефонів підприємств, установ, організацій, готелів, квартир, мобільних телефонів, таксофонів, що мають позначку «Тут діє картка «ВСЕсвіт плюс». При цьому телефонний апарат, що застосовується,  повинен мати можливість переключення на тоновий режим набору номера;

2.2.2 безпроводового доступу до мережі Інтернет за умови:

 • перебування в межах зони покриття базової станції Wi-Fi, яка встановлена у приміщенні партнера товариства;
 • наявності та активізації Wi-Fi-адаптера мобільного або іншого портативного обчислювального пристрою (ноутбук, кишеньковий комп’ютер тощо) і в будь-якому приміщенні, в якому встановлено обладнання товариства та розміщено рекламно-інформаційну продукцію (плакати, наклейки) про наявність зони радіопокриття;

2.2.3 комутованого доступу до мережі Інтернет за наявності телефонної лінії товариства, комп’ютера та модема в будь-якому приміщенні (підприємства, установи, офіси, квартири тощо).

2.3 Платіжним засобом для розрахунків за передплачені телекомунікаційні послуги є картки «ВСЕсвіт плюс» та картки поповнення, що випускаються номіналами 12, 24 та 48 гривень. Емітентом карток «ВСЕсвіт плюс» та карток поповнення є товариство.

Картки «ВСЕсвіт плюс» та картка поповнення продаються споживачам в індивідуальній упаковці через сервісну мережу товариства або через реалізаторів.

2.4 Договір про надання передплачених телекомунікаційних послуг вважається укладеним з моменту придбання споживачем картки «ВСЕсвіт плюс» або картки поповнення. При цьому письмовий договір не укладається.

3 ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КАРТКАМИ «ВСЕсвіт плюс»

3.1 При придбанні картки «ВСЕсвіт плюс» споживач:

 • перевіряє, що індивідуальна упаковка та захисне покриття не пошкоджені;
 • уважно ознайомлюється з Правилами користування карткою «ВСЕсвіт плюс», розміщеними на службовій стороні картки «ВСЕсвіт плюс» або на web-сайті товариства: http://my.ukrtelecom.ua/;
 • обережно стирає захисне покриття зліва вгорі на службовій стороні картки «ВСЕсвіт плюс», під яким знаходиться ПІН.

Необхідно зазначити, що для користування послугами міжміського, міжнародного зв’язку та доступу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку ПІН авторизації складається з логіну (перші вісім цифр ПІН) та пароля (останні вісім цифр). Для користування послугами комутованого та безпроводового доступу до мережі Інтернет логін складається з базового логіну (перші вісім цифр ПІН) та домену послуги: mailto:%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85@pdialup.ukrtel.net та  xxxxxxxx@pwifi.ukrtel.net.

3.2 Для отримання послуг міжміського, міжнародного зв’язку та доступу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку:

3.2.1 для з’єднання з Системою необхідно набрати номер телефону, зазначений на картці, дзвінки на який безкоштовні з телефонів фіксованої та мобільної мереж Укртелекому. Після з’єднання необхідно діяти відповідно до голосових підказок Системи, а саме:

 • переключити телефон на тоновий режим набору номера, натиснувши кнопку * або встановивши перемикач Tone/Pulse в положення Tone;
 • обрати мову;
 • для отримання розмов натиснути «1»;
 • ввести ПІН (16 цифр) та натиснути кнопку #;
 • прослухати повідомлення про залишок коштів на рахунку;
 • для встановлення міжміського з’єднання набрати індекс виходу «0» і, не чекаючи безперервного сигналу, – код потрібного напрямку (або у разі виходу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку – код оператора) та номер телефону абонента;
 • для встановлення міжнародного з’єднання набрати індекс виходу «0», не чекаючи безперервного сигналу, – індекс «0», код потрібного напрямку, номер телефону абонента;
 • після набору номера телефону необхідно натиснути кнопку #;

3.2.2 Система визначить тариф на вибраний напрямок і повідомить можливу максимальну тривалість розмови відповідно до кількості (залишку) коштів на рахунку;

3.2.3 у разі успішного з’єднання Система контролює тривалість розмови відповідно до кількості коштів на рахунку та автоматично розриває її після закінчення коштів;

3.2.4 у разі недоступності абонента після набору номера Система надає голосові повідомлення: «Абонент не відповідає», «Зайнято» тощо. Для повторної спроби з’єднання з тим самим абонентом необхідно натиснути кнопку #. Для встановлення іншого з’єднання – набрати інший номер;

3.2.5 за необхідності зв’язку більше ніж з одним абонентом можна не розривати з’єднання з Системою. Після отримання сигналу відбою номера телефону, з яким було встановлено з’єднання, Система знову запропонує набрати номер.

Примітка 1. Якщо ПІН було введено з помилкою, Система надасть відповідне повідомлення та запрошення до повтору. Після трьох невдалих спроб набору ПІН з’єднання з Системою буде розірвано.

Примітка 2. Якщо ПІН або номер було введено з помилкою, можна одразу натиснути кнопку # і Система надасть відповідне повідомлення та запрошення до повторного введення номера або ПІН.

Примітка 3. У разі повного використання коштів картки «ВСЕсвіт плюс» Система надасть відповідне звукове попередження за 10 секунд до завершення розмови.

3.3 Для отримання послуг комутованого доступу до мережі Інтернет споживачу необхідно:

 • персональний комп’ютер із встановленою операційною системою, яка підтримує доступ за протоколом PPP (точка-точка протокол);
 • наявність модема комутованого доступу;
 • встановлений ТСP/ІР (Інтернет-протокол передавання пакетів);
 • настроєний віддалений доступ до мережі;
 • встановлений браузер.

3.4 Для настроювання віддаленого з’єднання споживачу необхідно:

3.4.1 обрати один з номерів додзвону (місцевий чи єдиний 0-100-50-11-12) для доступу до мережі Інтернет товариства;

3.4.2 у параметрах PPP-з’єднання необхідно вказати логін та пароль, що вказані на картці. При цьому логін ввести в такій формі: mailto:%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85@pdialup.ukrtel.net;

3.4.3 активувати з’єднання та отримати доступ до Інтернет.

3.5 При отриманні послуг безпроводового доступу до мережі Інтернет споживачу необхідно:

 • перевірити, що він знаходиться в зоні покриття безпроводової мережі і Wi-Fi-адаптер комп’ютера активовано та сконфігуровано в режимі автоматичного отримання ІР-адреси;
 • обрати з переліку доступних Wi-Fi-мереж – «RADIOSPOT» («РадіоCпот»);
 • запустити Інтернет-браузер, набрати будь-яку Інтернет-адресу, натиснути Enter. Запит буде автоматично скеровано на сторінку активації послуги  «РадіоCпот»;
 • ввести логін та пароль у відповідних полях сторінки активації. При цьому логін ввести у такому вигляді: mailto:%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85@pwifi.ukrtel.net;
 • у разі успішної авторизації доступ до ресурсів мережі Інтернет буде відкрито.

3.6 Якщо виникають перешкоди в отриманні передплачених телекомунікаційних послуг з використанням картки «ВСЕсвіт плюс», споживач повинен зателефонувати за єдиним цілодобовим безкоштовним номером сервісної підтримки споживачів 0-800-506-800 і повідомити оператору: номер картки, номінал, дату, час, умови, за яких він намагався отримати послугу, номер телефону, з якого відбувалася спроба отримати послугу, номер телефону, що викликався, і які голосові повідомлення надавала Система при цьому, а в разі безпроводового доступу до мережі Інтернет – місцезнаходження, а також контактний телефон, за яким можна зв’язатися в разі необхідності.

3.7 Оператор, не розриваючи з’єднання, перевіряє відповідність інформації, повідомленої споживачем, з даними Системи і з’ясовує причину, через яку отримання передплаченої телекомунікаційної послуги з використанням картки «ВСЕсвіт плюс» виявилося неможливим, та повідомляє споживачу про результати перевірки, а також інформує про його право на обмін або повернення коштів у разі неможливості отримати послуги.

3.8  Якщо після звернення за номером телефону інформаційної служби підтримки споживачів отримання передплаченої телекомунікаційної послуги з використанням картки «ВСЕсвіт плюс» виявилося неможливим, споживач може звернутися до будь-якого відділення «Телекомсервіс» товариства. Порядок розгляду звернень споживачів наведено у розділі 10 цього корпоративного стандарту.

3.9  На картці «ВСЕсвіт плюс» зазначається її термін дії, який залежить від номіналу. Активація/авторизація картки відбувається тоді, коли власник вперше зателефонує/зареєструється за номером, зазначеним на картці, та введе свій ПІН/логін і пароль. При поповненні рахунка картки «ВСЕсвіт плюс» її термін дії продовжується на строк, який залежить від номіналу картки поповнення і вказаний на її службовій стороні.

3.10  Споживач зобов’язаний дотримуватися встановленого порядку користування карткою «ВСЕсвіт плюс».
 
4 ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КАРТКАМИ ПОПОВНЕННЯ

4.1 Поповнення рахунка картки «ВСЕсвіт плюс» здійснюється за допомогою карток поповнення відповідних номіналів за єдиним безкоштовним номером доступу, зазначеним на картці.

4.2 Після з’єднання необхідно діяти відповідно до голосових підказок Системи, а саме:

 • переключити телефон на тоновий режим набору номера, натиснувши кнопку *, або встановивши перемикач Tone/Pulse в положення Tone;
 • обрати мову;
 • для поповнення рахунка  – натиснути 0;
 • ввести ПІН картки «ВСЕсвіт плюс» та натиснути #;
 • ввести код ваучера, який знаходиться  під захисною смугою, та натиснути #;
 • прослухати повідомлення про успішне поповнення рахунка.

4.3 У разі неуспішного поповнення рахунка Система надає голосові повідомлення: «Режим не обрано. Спробуйте скористатися послугою пізніше», «Картка поповнення неактивна або вже використана», «Термін дії картки поповнення закінчився», «Поповнення разової картки неможливе», «Неправильна кількість цифрових знаків. Введіть код поповнення картки ще раз та натисніть кнопку #» та «Неправильно набрано код картки поповнення».

4.4 Якщо виникають перешкоди в отриманні передплачених телекомунікаційних послуг з використанням картки поповнення, споживач повинен діяти згідно з порядком, наведеним у пунктах 3.6, 3.7, 3.8. 

5 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

5.1  Тарифи на передплачені телекомунікаційні послуги за картками «ВСЕсвіт плюс» встановлюються в порядку, визначеному законодавством.

5.2 Вартість передплачених телекомунікаційних послуг за напрямками зв’язку залежить від тарифу та тривалості з’єднання.

5.3 Одиницею тарифікації для визначення вартості передплачених телекомунікаційних послуг з використанням карток «ВСЕсвіт плюс» є одна секунда.

5.4  Тривалість передплаченої   телекомунікаційної   послуги   за   карткою «ВСЕсвіт плюс» обчислюється з моменту відповіді абонента, який викликається. Якщо після набору номера телефону, який викликається, з’єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з кінцевим обладнанням, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з АВН (автоматичним визначенням номера), офісною АТС (автоматичною телефонною станцією) тощо), що замінює відсутнього абонента, тривалість розмови обчислюється з моменту відповіді телефоніста чи розпізнавання сигналу відповіді приладів, що замінюють відсутнього абонента.

5.5 Оплачувана тривалість послуги (сеансу з’єднання) закінчується сигналом про закінчення з’єднання, тобто, коли споживач, який викликає, поклав слухавку на важіль, або за сигналом відбою номера телефону, який викликається.

5.6  Максимальна тривалість передплачених телекомунікаційних послуг за картками «ВСЕсвіт плюс» залежить від ємності картки та тарифних зон з’єднання (з’єднань).

6 ПОРЯДОК ОБМІНУ КАРТОК «ВСЕсвіт плюс» ТА КАРТОК ПОПОВНЕННЯ

6.1  Обміну на рівноцінні підлягають картки «ВСЕсвіт плюс» та картки поповнення, які мають:

 • невідповідність номіналу, зазначеного на лицьовій стороні картки, чи іншої інформації, розміщеної на картці;
 • нечітке зазначення ПІН;
 • невідповідну кількість цифр ПІН;
 • відсутність ПІН;
 • стирання ПІН разом із захисним покриттям.

Обмін карток здійснюється у відділеннях «Телекомсервіс» за такою схемою:

 • споживач повертає картку разом з письмовою заявою до будь-якого відділення «Телекомсервіс» незалежно від місця її придбання. У заяві споживач обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), місце проживання, контактний телефон (за наявності), номер та номінал картки, місце її придбання, причину звернення;
 • на підтвердження отримання картки від споживача йому видається розписка.

Якщо в базі даних Універсальної системи пошкоджену картку виявлено як не активовану то обмін споживачу цієї картки на рівноцінну здійснюється у відділенні «Телекомсервіс», до якого він звертався із заявою. В обмін на нову картку споживач повертає до відділення розписку.

Якщо в базі даних Універсальної системи пошкоджену картку виявлено як активовану то споживача інформують про неможливість обміну такої картки, оскільки пошкодження її виникли внаслідок дій споживача. Така картка не підлягає обміну і повертається споживачу в обмін на розписку про її отримання.

6.2 У разі виникнення проблем під час користування картками «ВСЕсвіт плюс» та картками поповнення, а саме:

 • невідповідність тарифікації проведених розмов споживача,
 • передчасне списання коштів з рахунка картки,
 • неможливість отримання послуг з використанням карток тощо,

споживач може звернутися за єдиним цілодобовим безкоштовним номером сервісної підтримки споживачів 0-800-506-800, а у разі невирішення проблеми – з письмовою заявою до відповідної філії товариства.

6.3  Споживачу повертаються кошти за реалізовані картки «ВСЕсвіт плюс» та картки поповнення у випадку неможливості отримання телекомунікаційних послуг за їх допомогою та якщо цей споживач є громадянином іншої держави і не проживає на території України.
Повернення коштів споживачу здійснюється через РРО (реєстратор розрахункових операцій), коригування доходів та податків – згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4 Картки «ВСЕсвіт плюс» та картки поповнення, які мають пошкодження з вини споживача, обміну не підлягають.

6.5 Інформація для споживачів про порядок обміну карток «ВСЕсвіт плюс» та карток поповнення повинна бути розміщена в пунктах реалізації передплачених карток і на сайті товариства за адресою: http://www.ukrtelecom.ua/, та надаватися операторами служби сервісної підтримки споживачів передплачених послуг Контакт-центру (головного).

7 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ, СКАРГ СПОЖИВАЧІВ

7.1 Споживач має право подати до підрозділів товариства (пунктів продажу передплачених карток, структурного підрозділу по роботі із споживачами за місцем проживання тощо) заяву, скаргу (далі – заява) щодо надання та отримання передплачених телекомунікаційних послуг за  карткою «ВСЕсвіт плюс».

7.2  Заяви споживачів розглядаються товариством у порядку, передбаченому Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720, та Законом України «Про звернення громадян».

7.3  За результатами розгляду письмового звернення споживачу надається письмова відповідь.

7.4 У разі повторного звернення до філії одного і того самого споживача з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті, таке звернення не розглядається, про що письмово повідомляється особа, яка подала звернення, за підписом директора філії, у разі звернення до Апарату управління– за підписом заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг.


Івано-Франкiвська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Івано-Франківськ,
76014, вул. ак. Сахарова, 32

Зворотний зв'язок